اطلاعات تماس

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی عام شماره ثبت ۲۷۴۹۱

اصفهان , خیابان استانداری , کوچه شهید عمرانی
پلاک ۲۱۳ , شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود.
ایمیل:‌iinfo@zayandehrood.maskanco.ir
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۲۱۱۱۲۴

۰۹۱۲-۰۹۱-۵۰۰۲
فکس: ۰۳۱۳۲۲۱۱۱۲۴

سوالات خود را از ما بپرسید